Upozorňujeme na možnosť prenájmu odchytovej klietky na kuny, mačky, hraboše... Informujte sa telefonicky.
0908 906 200


Asanácia

Súbor opatrení zameraných na odstraňovanie, inaktiváciu alebo ničenie pôvodcov nákaz vo vonkajšom prostredí, vrátane ich rezervoárov a vektorov (DDD). Zahŕňa aj neškodné odstraňovanie zvieracích exkrementov, tiel uhynutých zvierat, konfiškátov, dodržiavanie hygieny maštaľných priestorov, výbehov, pasienkov, meliorácie a podobne.


Preventívna asanácia:

Súbor opatrení zameraných na vytváranie prostredia s požadovanou hygienickou úrovňou, t.j. udržiavanie čistoty s cieľom ochrany zdravia ľudí, zvierat a tvorbe kvalitného životného prostredia.

Ohnisková asanácia:

  • maštale a technologické zariadenia vrátane prípravovne krmív, dojárne, výbehov a pastvín a všetky náradia používané k ošetrovaniu zvierat a čisteniu maštale
  • všetky miesta, kde sa zhromažďujú zvieratá na vystavovacích zvodoch, trhoch a pod.
  • dopravné prostriedky, na ktorých boli transportované zvieratá, resp. potraviny
  • všetky miesta, kde sa skladujú a spracovávajú potraviny a suroviny živočíšneho pôvodu
  • výrobne a miešarne krmív
  • podľa potreby zdroje pitnej vody a pitná voda

Na vykonávanie používame prostriedky, ktoré sú v súčasnej dobe považované za ekologicky čisté a najšetrnejšie z hľadiska ochrany životného prostredia.

 Facebook live stream
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Porovnanie cien na Pricemania.sk