Deratizácia - dezinfekcia - dezinsekcia

Požerová nástraha (pasta 150g) na hlodavce myši,potkany

2,20 s DPH / ks 1,83 € bez DPH / ks
Na sklade
Určený pre potkana, myš, hraboša, piskora
Individuálna 10g nástraha v sáčku.TOP výrobok na trhu.
Obj. čislo:
329

Požerová nástraha (pasta 150g) na hlodavce myši,potkany

Protect ® Plus aromatická pasta na myši a potkany ® ochranná známka Bábolna Bio . Protect Plus požerová nástraha vo forme aromatickej pasty určená pre konečného spotrebiteľa – obyvateľstvo, použiteľná v interiéri a bezprostrednom okolí budov / objektov na ničenie potkanov (Rattus Norvegikus) a v interiéri na ničenie myší (Mus musculus).  Biocídny výrobok používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku! Návod na použitie: prípravok použite na miestach kde je možný výskyt potkanov alebo myší. Výskyt hlodavcov je možné zistiť zo špecifických znakov (hniezda, nory, vychodené chodníky, trus a pod.), prípadne zo škôd spôsobených hlodaním. Na základe množstva stôp, škôd, posúďte mieru zamorenia hlodavcov a v zmysle toho postupujte pri následnej regulácii. Nástraha je vyhotovená vo forme pasty, ktorá je naplnená do papierových vrecúšok. Pri rozmiestnení nástrahy vrecúška nerozbaľujte. Vrecúška majú aroma-priepustnú funkciu, na základe čoho hlodavce ľahko identifikujú pach nástrahy a prehryzú sa cez tento obal. Vrecúška umiestnite do uzatvorenej nástrahovej stanice (nie je súčasťou balenia), ktorá zabráni styku nástrahy s deťmi a necielenými živočíchmi. Doporučujeme staničku MULTIBAITER od distribútora BÁBOLNA BIO. Snažte sa vrecúška pevne upevniť v nástrahovej staničke pomocou pevných hrotov. Na nástrahovej staničke čitateľne označte nasledovné: POZOR ! OBSAHUJE NÁSTRAHU NA HLODAVCE! ZÁKAZ MANIPULÁCIE ! V PRÍPADE NEBEZPEČENSTVA KONTAKTUJTE NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM (+421 2 54 774 166) Protect plus aromatická pasta, účinná látka: 0,0027% bromadiolon Aplikácia nástrahy: nástrahové staničky s nástrahou rozmiestnite na miesta výskytu hlodavcov, vychodené cestičky, prípadne do blízkosti potenciálnych miest výskytu. Rozmiestnením staníc vytvoríte tzv. kŕmne miesta najčastejšie tesne vedľa stien, popod nábytok či zariadenia. Prípravok umiestnite bezpečne mimo dosahu detí, necielených živočíchov. (domáce/hospodárske zvieratá, divá zver). Prípravok chráňte pred priamym stykom s vodou, dažďom a nepriaznivým vplyvom počasia. Nástrahu na hlodavce je možné aplikovať len v nástrahovej stanici ! Dávkovanie pre použitie na ničenie potkanov: - pri nízkom zamorení každých 10 metrov = 100g (10 ks vrecúšok) - pri vysokom zamorení každých 5 metrov = 100g (10 ks vrecúšok) Dávkovanie pre použitie na ničenie myší: - pri nízkom zamorení každých 10 metrov = 40g (4 ks vrecúšok) - pri vysokom zamorení každých 5 metrov = 40g (4 ks vrecúšok) Kŕmne miesta pravidelne kontrolujte a dopĺňajte nástrahu (výskyt myší)každé 2-3 dni, (výskyt potkanov) každých 5-7 dní počas prvých 2 týždňov, a to od prvého dňa vyloženia nástrahy. Pokiaľ sa vrecúška vyprázdnili, alebo znehodnotili , nahraďte ich novými. Úhyn potkanov nastáva po 3-5 dňoch potom ako nástrahu skonzumovali. Nástrahu ponechajte rozmiestnenú pokiaľ zamorenie hlodavcov pretrváva. Zamorenie hlodavcov je možné odstrániť od 2-6 týždňov. V prípade že zamorenie neustupuje po dobu viac než 35 dní obráťte sa na služby profesionálnej reguláciu hlodavcov. Najneskôr po 6 týždňoch zozbierajte staničky a zostatkovú nástrahu. Pozor H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405 Uchovávajte uzamknuté. P 501 Zneškodnite obsah podľa pokynov Upozornenie: Použitie len na ničenie hlodavcov podľa návodu na použitie. Pri aplikácii nejedzte, nepite, nefajčite. Prípravok je zakázané použiť na likvidáciu necielených živočíchov. Prípravok môže spôsobiť sekundárnu otravu necielených živočíchov (cicavcov/vtákov), prípadne iných živočíchov ktoré môžu požiť hlodavca uhynutého vplyvom účinku nástrahy. Pri manipulácii s nástrahou použite ochranné rukavice. Po umiestnení nástrahy si dôkladne umyte ruky mydlovou vodou. Skladujte oddelene od potravín, nápojov, krmív a hnojív, v bezpečnom dosahu pred deťmi a nežiaducimi živočíchmi. Zabráňte úniku do vodných tokov. Prvá pomoc: Pri príznakoch otravy, bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc a informujte lekára o etikete prípravku ! Pri náhodnom požití- Po požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou a vyvolávajte zvracanie len na príkaz lekára. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc ! Po požití zvieraťom, vyhľadajte bezodkladne zverolekára! Pri kontaminácii očí- tieto vyplachovať prúdom pitnej vody po dobu niekoľkých minút, ak začervenanie pretrváva zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára. Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky –oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou a mydlom. Protilátka: K1-vitamin (Pod drobnohľadom lekára.) Typ biocídneho výrobku: 14 – rodenticídy Formulácia: požerová nástraha vo forme aromatickej pasty balená v aroma-priepustnom papierovom obale, prípravok pripravený na okamžité použitie. Prípravok obsahuje horkastú látku Denatónium-benzoát, ktorý chráni proti stráveniu prípravku pri náhodnom požití zo strany človeka. Informácie k preprave: voľne prepraviteľný biocid Skladujte v originálnych neporušených obaloch, v suchých, čistých, dobre vetrateľných priestoroch. Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby. Likvidácia zostatkového materiálu: Pri kontrolách prípadne dopĺňaní nástrahy pozbierajte a odstráňte uhynuté hlodavce do dvojitého uzatvárateľného igelitového vreca a takto umiestnite do komunálneho odpadu. Starú, nespotrebovanú nástrahu a staničky umiestnite do dvojitého uzatvárateľného igelitového vrecka a uložte do uzamykateľnej nádoby, ktorú následne spracujte ako nebezpečný odpad. Takýto odpad odovzdajte v zberných dvoroch ako nebezpečný odpad. Účinná látka : 0,0027 % (0,027g/kg) bromadiolon, (antikoagulant II. generácie – prípravok zabraňujúci zrážaniu krvi). Vzájomné uznanie pre SR r.č: 2012/14569/13086/SK/MA21908 Balenie a obsah: 150g v kartónovom obale. Dátum výroby: na obale Používajte biocídy bezpečným spôsobom.Pred použitímsi vždy prečítajte etikeu a informácie o výrobku.

Súvisiace produkty

Pasce

Deratizačná stanička na hlodavce myši a potkany ALPHA

Deratizačná stanička na hlodavce myši a potkany ALPHA
4,50 s DPH / ks
3,75 € bez DPH / ks
Na sklade
Obj. čislo: 103

Pasce

Deratizačná stanička na hlodavce myši a potkany Beta

Patrí medzi TOP 10 našich najpredávanejšich výrobkov Názov produktu: Beta Pre vnútorné aj vonkajšie umiestnenie: ekonomické, účinné a bezpečné
6,20 s DPH / ks
5,17 € bez DPH / ks
Na sklade
Obj. čislo: 128

Pasce

Deratizačná stanička na hlodavce myši a potkany

Pre vnútorné aj vonkajšie umiestnenie: ekonomické, účinné a bezpečné
7,20 s DPH / ks
6 € bez DPH / ks
Na sklade
Obj. čislo: 101
 • Telefonické objednávky
  0907 875 452
 • Doprava zadarmo
  pre objednávky nad 100 €
 • Tovar na sklade
  expedujeme do 24 hod.
 • Zákaznícky servis
  a starostlivosť
 • Sme platcami DPH.

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.